O společnosti

Podnik

Družstvo vlastníků půdy Pyšel je podnik patřící ke špičce v chovu strakatých plemen, má uznaný šlechtitelský chov a průměrná užitkovost dosahující 8200 kg mléka na dojnici. Družstvo hospodaří na 781 ha zemědělské půdy v okrese Třebíč. Většinu produkce rostlinné výroby spotřebuje 934 kusů skotu ustájených ve stelivovém provozu. Předseda představenstva je František Dvořák.